ankieta

Czynniki lokalizacji handlu specjalistycznego w Mikołowie

Które z poniższych czynników stanowią dla Pana/Pani główne powody robienia zakupów
w Mikołowie? (można zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)
Mieszkam tutaj
Pracuję/uczę się tutaj
Atrakcyjność oferty sklepów detalicznych
Mało atrakcyjna oferta w moim miejscu zamieszkania
Konieczność spełnienia specyficznych potrzeb, możliwych do zrealizowania w Mikołowie
Możliwość realizacji kilku potrzeb w jednym miejscu
Zbieg okoliczności
Inne